Freitag, 2. April 2010

Sommertag

Pastell 30 x 23 cm